Mitä on ISHTA-jooga?

ISHTA-jooga on Alan Fingerin ja hänen isänsä Mani Fingerin 1960-luvulla aloittama joogaperinne (yoga lineage). ISHTA tulee sanoista Integrated Science of Hatha, Tantra and Ayurveda, eli tarkoittaa hathan, tantran ja ayurvedan yhdistelmätiedettä.

Tyypillinen ISHTA-joogatunti yhdistelee vinyasaa (hengityksen mukana tehtävää asanaa), pranayamaa (hengitystekniikoita) ja kriya- ja/tai meditaatiotekniikoita (visualisointia, meditointia). Harjoituksen tarkoituksena on saavuttaa tila, jossa mielen liikkeet hiljenee ja voimme tulla rauhalliseen meditatiiviseen tilaan. ISHTA-jooga pitää joogan päämääränä meditatiivista samadhin tilaa, mutta matkalla sinne opit linjaukseen pohjaavaa ja energia-anatomiaa hyödyntävää asanaa, luovaa joogatekniikoiden käyttöä ja joogafilosofiaa – huumoria ja keveyttä unohtamatta!

ISHTA-tunnit voivat olla tasoltaan alkeis-, keski- tai edistyneen tason tunteja. Harjoitus voi olla dynaamisempi, yin- tai restoratiivinen harjoitus – kaiken pohjana on tasapainottaa kehoa, mieltä ja energiaa niin, että olisimme tasapainoinen ja harmoninen versio itsestämme. Toisinaan se tarkoittaa nopeatempoisempaa harjoitusta, toisinaan meitä palvelee hitaampi, rauhoittumiseen ja raukeuteen tähtäävä restoratiivinen harjoitus.

ISHTAlle ominaista on harjoituksen yksilöllistäminen ja harjoittelijan voimaannuttaminen tuntemaan itsensä, oman kehonsa ja mielensä taipumukset ja luomaan sitä kautta harjoitus, joka tukee hänen yksilöllisiä piirteitään. Ajatuksena ei ole saada jokaista kehoa yhteen ja samaan asanaan, vaan käyttää yksilöllistettyä asanaa tienä läsnöoloon omassa kehossa. Tämä toimii porttina ihmisyyden syvempien kerrosten tarkasteluun. Siksi jokainen iästä, taustasta, koosta, kehon tilasta, joogakokemuksesta riippumatta voi osallistua tunneille ja nauttia joogan vaikutuksista sen kaikilla tasoilla.

ISHTAn historia

mani-finger-swami-venkatesananda-alan-finger
Mani Finger, Swami Venkatesananda ja Alan Finger

Mani Finger oli toisessa maailmansodassa palvellut ja siitä traumatisoitunut eteläafrikkalainen mies. Aluksi hän ”hoiti” post-traumaattista stressireaktiotaan alkoholilla ja lääkkeillä turruttaakseen sodan jättämät jäljet. Liikematkallaan Los Angelesissa Mani yöpyi samassa hotellissa, jossa Paramhansa Yogananda (”Autobiography of a Yogi” teoksen kirjoittaja ja joogi, joka ”toi” joogan länteen) oli pitämässä konferenssia. Mani pysähtyi ohikulkumatkallaan kuuntelemaan Yoganandan luentoa ja liikuttui syvästi hänen puheestaan. Luennon jälkeen Mani polvistui Yoganandan eteen ja kiitti häntä. Yogananda vastasi Manille, että ”sinä tulet perustamaan joogayhteisön, ja yksi kahdesta pojastasi seuraa sinua. Tulette Yhdysvaltoihin, jossa jatkatte joogaopettajina”. Yoganandan kyky ennustaa asioita ei pettänyt tälläkään kertaa – Mani perusti ashramin ja myöhemmin hänen poikansa Alan pyysi liittyä mukaan.

Mani Finger oppi kriya-joogaa suoraan Paramhansa Yoganandalta ja Sivananda nimesi Manin myöhemmin Kavi (mestari-) joogiksi. Mani teki Etelä-Afrikan kodistaan ashramin eli joogayhteisön, jossa kävi tiuhaan tahtiin joogaguruja, kuten Swami Venkatesanada (opiskellut Krishnamacharyan kanssa), Ramakrishna Mission, Swami Nishraisananda sekä tantramestari Shuddhana Bharati. Mani ja Alan inspiroituivat lukuisista joogatyyleistä, joita gurut edustivat, minkä pohjalta syntyi ISHTA-jooga. ISHTA pyrkii antamaan jokaiselle oppilaalle ymmäryksen siitä, miten parhaiten yhdistää eri joogatyylejä ja luoda harjoituksen, joka palvelee jokaista heidän omalla, yksilöllisellä polullaan.

Alan-Finger-Padmasana1
Alan Finger

Mani pysyi Etelä-Afrikan ashramissa ja vuonna 1975 Alan Finger muutti Los Angelesiin, jonne hän perusti Yoga Tantra Instituutin. Myöhemmin hän oli mukana perustamassa Yhdysvaltojen yhtä suurimaksi kasvanutta joogastudiota Yoga Worksia. 1993 Alan muutti New Yorkiin, jossa hän perusti Yoga Zone –studiot, joka muuttui myöhemmin Be Yogaksi. Alanin opetukset täydensivät Be Yogan opettajakoulutusta tehden siitä yhden maan suosituimmista opettajakoulutuksista. Ympyrä sulkeutui, kun Be Yoga yhdistyi Yoga Worksin kanssa vuonna 2004.

Alanin elämäntyö ISHTAn perustajana huipentui vuonna 2008, kun hän perusti partnereidensa Julie ja Bruce Wilcoxin sekä Sarah Plattin kanssa ensimmäisen ISHTA Yoga –studion Manhattanille. Ensimmäistä kertaa kaikki ISHTA-perinteen elementit olivat löytäneet niille omistautuneen kodin. ISHTA Yoga -studio palvelee edelleen Union Squaren läheisyydessä, osoitteessa 56 E 11th Street, New York.

ISHTA on joogaperinne

ISHTA on joogalinja tai perinne, jolla tarkoitetaan, että tieto on kulkenut opettajalta opettajalle jo vuosikymmenten ajan ja perustuvat varhaisten joogagurujen opetuksiin. Joogaperinnettä pitävät elossa lukuisat ISHTA-joogaopettajat ja perinne laajenee jatkuvasti uusien opettajakoulutusten ja opettajien ansiosta. Jokainen ISHTA-joogaopettajakoulutuksen kouluttaja on vähintään E-RYT 500-kouluttautunut ja opettanut joogaa vuosien, jopa vuosikymmenten ajan. ISHTA-joogakouluttajat ovat opiskelleet suoraan gurunsa Alan Fingerin kanssa, mikä takaa, että opetukset pysyvät juuri ISHTA-perinteen mukaisina.

INTEGRATED SCIENCE eli yhdistelmätiede

Länsimainen tiede todentaa hitaasti mutta varmasti seikkoja, joita Intiassa ja joogatieteessä on ymmärretty jo vuosien ajan. ISHTA-jooga käsittää hathan, tantrisen filosofian ja ayurvedan muodostavan tieteen, jonka avulla voimme elää tasapainoista elämää keho, mieli ja sielu harmoniassa. ISHTA-joogan tekniikat tukevat harjoittajaansa matkalla kohti joogan tavoitetta, samadhia. ISHTA-jooga houkuttelee joogasta kiinnostuneita neurofysiologeja, fyysikkoja, kemistejä, anatomian, psykologian ja psykiatrian asiantuntijoita, koska sen lähestymistapa joogaan on tieteellinen ja systemaattinen.

HATHA

Hatha-joogalla viitataan asentojoogaan, joka pyrkii ”vahvistamaan sitä, mikä on heikkoa ja luomaan tilaa sinne, missä on kireyksiä”. Hatha-jooga viittaa kaikkeen asana- eli asentojoogaan ja on ikään kuin sateenvarjokäsite asanalle, jonka tarkoituksena on tuoda fyysinen ja energeettinen keho harmoniaan. ISHTA-joogassa rohkaistaan luomaan kokonaisvaltaisia harjoituksia, joiden aikana käydään läpi kaikki asanatyypit; aurinkotervehdyksiä, seisomaliikkeitä, taakse- ja eteentaivutuksia, inversioita, kiertoja ja lateraalisia venytyksiä.

TANTRA

Käsite tantra muodostuu sanoista tanoti (laajentuminen) ja trayati (vapautuminen). Lännessä tantra on saanut maineen seksiharjoitteina, mutta todellisuudessa tantrinen filosofia selittää makuuhuoneen salojen sijaan sitä, kuinka yksilö voi laajentaa ja vapauttaa tietoisuutensa liittäen sen rajattomaan universaaliin tietoisuuteen sekä omaan, synnynnäiseen jumaluuteensa. Kuten ISHTA-logossa, tantrassa voidaan ajatella ihmisten olevan kuin pisaroita meressä (universumissa) ja jokainen pisara sisältää samat elementit kuin meri, mutta voi silti olla oma yksilöllinen pisaransa. Pisara edustaa yksilöllistä minää ja sen liittyminen mereen edustaa yhdistymistä universumin kanssa.

AYURVEDA

Ayurveda on intialainen elämän tiede (ayur-elämä, veda-tiede), johon viitataan joogan sisartieteenä. Ayurvedan mukaan kaikki elävä, ihmiset mukaan lukien, koostuu viidestä elementistä: maa, vesi, tuli, ilma ja eetteri. Jokainen ihminen sisältää kaikkia viittä elementtiä, mutta niiden ”määrä” ihmisessä vaihtelee, toisella on enemmän ilma-elementtiä (joka usein liitetään mm. luovuuteen) toisella taas tulta (joka liitetään mm. erinomaisiin johtamiskykyihin) ja kolmannella maa-elementtiä (esimerkiksi pitkäjänteisyys). Tämän mukaan ayurveda jakaa ihmiset vata, pitta ja kapha –tyyppeihin. Ymmärtämällä oman ja joogaoppilaan koostumuksen (prakriti) ja sen hetkisen tilan (vrikriti) on mahdollista luoda harjoitus, joka tasapainottaa kutakin yksilöä. Kaikilla joogan tekniikoilla (ja elämän tapahtumilla!) on jokaista näitä rauhoittava tai innostava vaikutus. Jos siis koet liikaa tulta olemuksessasi, kun esimerkiksi viha, kiukku, arvostelu tai liian nopea ruuansulatus vaivaa, osaat arvioida millaiset joogatekniikat rauhoittavat, viilentävät ja rentouttavat ylikuumentunutta tilaasi.

Yksilöllistäminen

Kirjainyhdistelmän lisäksi ISHTAlla on toinenkin merkitys; se tarkoittaa sanskritin kielellä ”that which resonates with the individual spirit” eli se, joka resonoi kunkin sielun kanssa. ISHTA-joogassa yksilöllisen sielun kunnioittaminen tarkoittaa, että joogaharjoitus voidaan muokata jokaiselle sopivaksi noudattaen anatomisesti ja energeettisesti optimaalisinta linjausta. ISHTA-joogaopettaja osaa räätälöidä harjoituksen jokaiselle oppilaalle sopivaksi, jotta se palvelee oppilastaan, eikä niin, että oppilas pakottaa itsensä tiettyyn muotoon palvellakseen asentoa. Tämä tarkoittaa, että virtaavaan joogaharjoitukseen lisätään saumattomasti tarvittavien apuvälineiden käyttö, jotta harjoituksesta tulee jo alkumetreiltä saakka miellyttävää, kehoa avaavaa, voimistavaa ja mieltä kohentavaa. Jokaista harjoittelijaa rohkaistaan luomaan itselleen sellainen fyysinen tai hengellinen harjoitus, joka tuntuu itselle oikealta. Ei ole yhtä tapaa olla ja elää elämää, vaan ISHTA-joogaperinne uskoo jokaisen olevan itse itsensä paras opettaja silloin, kun olemme tasapainossa ja yhteydessä omaan korkeampaan itseemme.

Lue lisää englanniksi sivulta www.ishtayoga.com.